Arcidiecézní setkání mládeže 2021

od do
Akce
Olomouc Map

Všichni mladí slaví svůj světový den!

Kdy: v sobotu 27. března 2021 (předprogram v pátek 26. března 2021)

Kde: ONLINE vysílání z Olomouce!

Odkaz na hlavní stránku arcidiecézního setkání mládeže 2021: ADSM 2021

A co to ty „Světové dny mládeže“ jsou?

Světové dny mládeže se konají od roku 1984, kdy je ustanovil svatý Jan Pavel II., tehdejší papež. Jednou za tři roky se mladí lidé z celého světa setkávají s papežem (SDM nebo WYD – např. v Krakowě, Panamě; nyní se blíží setkání v Lisabonu 2023), v ostatních letech si pak tento den připomínají na Květnou neděli  (nově na slavnost Ježíše Krista Krále) v diecézích nebo děkanátech. V naší arcidiecézi se společně online setkáme ještě ve „starém termínu“ v březnu před Květnou nedělí.

Velmi důležitou myšlenkou Světových dní mládeže je setkání mladých s církevní autoritou – v případě světových dní mládeže je to papež, na diecézní nebo děkanátní úrovní biskup nebo arcibiskup.

Letos slavíme už 36. Světový den mládeže!!

Každému Světovému dni mládeže přechází také Týden modliteb za mládež, který na základě nedávného přeložení Světového dne mládeže vrcholí na slavnost Ježíše Krista Krále tj. 21.11.2021

Motto Světových dní mládeže 2021

Světový den mládeže má také své motto – to letošní je Vstaň! Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl. (srov. Sk 26.16)