Jste zde: Domovská stránka Články

Články

Hledáme dobrovolníky na pomoc s přípravou a průběhem 25 let Přístavu!

14. 06. 2018pristav

Rád by ses zúčastnil výročních oslav Přístavu a také i přiložil ruku k dílu? Jsi velmi vítán! Sháníme dobrovolníky na parkoviště, recepci, výzdobu, úklid či program pro děti. Potřebujeme pomoct jednak během samotné akce, jednak během příprav. Poslední týden prázdnin (26.-30.8.) máme u nás akci "Otevřený Pří…

Celý článek

Jít k Bohu

22. 07. 2010ADCM

Jít k Bohu s prázdnýma rukama, otevřeně aniž co nabízíme, vzpřímeně, s pohledem vzhůru.   Jít k Bohu s prázdnýma rukama, otevřeně,  abychom přijímali, aby nás cítil.   Jít k Bohu s prázdnýma rukama, s prosbou s díky s důvěrou.   Jít k Bohu s prázdnýma rukama, …

Celý článek

Bez volných chvil je člověk neúplný

08. 07. 2010ADCM

Volný čas znamená být volný od toho "něco muset", od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho, být neustále ve střehu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či nadřízeného. Je to "přijití k sobě", "přebývání u sebe a se sebou". Je to opak rozptýlení a…

Celý článek

Ty potřebuješ Bibli víc než mniši

07. 07. 2010ADCM

Proč já bych měl číst Bibli? Slyším někdy lidi říkat: „Proč já bych měl číst Bibli? To ať dělají ti, kdo jsou v klášteře." Já vám ale říkám: Bibli potřebujete více vy, než mniši! To vy žijete mimo klášterní zdi v plné vřavě světa. To vy jste neustále vystaveni novým zápasům, bojům a ranám. …

Celý článek

Když Tě bolí záda, miluj je

29. 05. 2010ADCM

Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5) Čím více milujeme, tím více se podobáme Bohu Bůh, který je láska, nás stvořil ke svému obrazu. Jestliže jsme stvořeni k jeho obrazu - a on do nás vložil paprsek své lásky - čím více milujeme, tím více se podobáme Bohu. Pokud se…

Celý článek

Kurz animátor

10. 05. 2010ADCM

Právě jsem dokončil kurz animátor. Jaké to bylo? Někteří možná víte, sami jste to zažili, někteří možná nemáte vůbec ponětí, o co jde… Podle mého názoru to je úžasná příležitost pro všechny, kteří chtějí pracovat s věřící mládeží. Pro všechny, kteří se podílí na tvorbě táborů, víkendovek,…

Celý článek

Hospodinova radost je tvou silou (pastor Tom Brown)

09. 05. 2010ADCM

Jeden z nejznámějších veršů v Bibli je z Nehemiáše 8,10: „Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!“ Proč je radost tak důležitá? Protože „Hospodinova radost je tvoje síla!“ Radost přináší sílu. A síla je potřebná pro boj. Jsi povolaný „Bojovat dobrý boj víry“ (1.Timoteova 6,12). Mám dojem, že spousta lidí v církvi je unavena z bojování dobrého boje víry. Vzdávají boj, protože přišli o svou radost. Možná jsi unavený z boje za své…

Celý článek

Něco málo o společenství

04. 05. 2010ADCM

Anketka, která právě probíhá na našich stránkách, se týká společenství. Většina z vás někam chodí, s někým se někde schází...  Řekněme si tedy něco teoretického o společenstvích. Čerpat budeme z brožurky „Malá společenství"  od P. Ing. Aleše Opatrného. Pokud byste si brožurku chtěli půjčit,…

Celý článek

Úvodník

03. 05. 2010ADCM

www.ado.cz/mtrebova2010  Veškeré informace o diecézním setkání mládeže. POZOR! Akce zrušena pro nedostatek přihlášených účastníků!  

Celý článek

Prosba čajová

20. 04. 2010ADCM

Milí přátelé a kamarádi, všichni, kdo máte Přístav rádi, přijeďte nám pomoci a pár cihel otlouci. Čajovna bude jak z růže květ, radost v ní pak posedět! Šálek čaje, pár tahů z vodní, naší nabídkou nepohrdni! Boží požehnaní s mohutností svalovou, budou Ti spravedlivou odměnou! Sebou není třeba hodně toho bráti, stač…

Celý článek

Svatí včera a dnes 4 – Antonín Šuránek

19. 04. 2010ADCM

Jistě jste všichni hlasovali v naší anketce, ve které se ukázalo, že hodně z nás nezná kandidáty na blahořečení z Olomoucké arcidiecéze. Známe spoustu svatých, některé méně, jiné více, víme o „velkých" svatých, ale o „našich" nemáme ani základní informace. Posledn…

Celý článek
« Předchozí 1 13 21 22 23 24 25 26 27 38 50 Další »

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS