Jste zde: Domovská stránka Články

Články

POSLEDNÍ NOC KRÁLE...Noční hra 2018 je tady!!!

01. 10. 2018ADCM

Opět po roce je tady NOČNÍ HRA, kterou už tradičně připravujeme v Olomouci ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím. Tentokrát s tajemným názvem "Poslední noc krále" zabrousíme do dávných pověstí města Olomouce i českého království. Nebude chybět napětí, dobrodružství, akce i zábava a nakonec také zahřívac…

Celý článek

22. 09. 2010ADCM

Radost Nenalézáme-li žádný důvod k radosti...  Bůh v nás přebývá už od okamžiku stvoření a jeho přítomnost nás vábí, abychom k němu přišli. Jsme chrámy Ducha svatého: jsme nekonečně bohatí. Náš život se může změnit v nebe na zemi, budeme-li na toto tajemství dbát. Nenalézáme-li momentálně ve svém životě ž…

Celý článek

I Tobě jde Bůh vstříc

17. 08. 2010ADCM

I TOBĚ JDE BŮH VSTŘÍC I dnes, právě nyní, když čteš tyto řádky, ti jde Bůh vstříc a obrací se svým slovem osobně na tebe. Neboj se mu naslouchat, neboj se mu vyjevit hloubky svého nitra a neboj se ho oslovit svými vlastními slovy. Neboj se ho vyzvat, aby se ti dal osobně poznat. Nemáš totiž co ztratit: pokud Bůh neexistuje, anebo je „hluchý“, nemůže se nic stát. A…

Celý článek

Salesiánské diáře

11. 08. 2010ADCM

Salesiánské diáře    Pozor! Pozor! Od 23. 8. 2010 budeme mít na centru Selesiánské diáře. Cena 30,- Už nyní přijímáme objednávky :) 

Celý článek

Jít k Bohu

22. 07. 2010ADCM

Jít k Bohu s prázdnýma rukama, otevřeně aniž co nabízíme, vzpřímeně, s pohledem vzhůru.   Jít k Bohu s prázdnýma rukama, otevřeně,  abychom přijímali, aby nás cítil.   Jít k Bohu s prázdnýma rukama, s prosbou s díky s důvěrou.   Jít k Bohu s prázdnýma rukama, …

Celý článek

Bez volných chvil je člověk neúplný

08. 07. 2010ADCM

Volný čas znamená být volný od toho "něco muset", od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho, být neustále ve střehu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či nadřízeného. Je to "přijití k sobě", "přebývání u sebe a se sebou". Je to opak rozptýlení a…

Celý článek

Ty potřebuješ Bibli víc než mniši

07. 07. 2010ADCM

Proč já bych měl číst Bibli? Slyším někdy lidi říkat: „Proč já bych měl číst Bibli? To ať dělají ti, kdo jsou v klášteře." Já vám ale říkám: Bibli potřebujete více vy, než mniši! To vy žijete mimo klášterní zdi v plné vřavě světa. To vy jste neustále vystaveni novým zápasům, bojům a ranám. …

Celý článek

Když Tě bolí záda, miluj je

29. 05. 2010ADCM

Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5) Čím více milujeme, tím více se podobáme Bohu Bůh, který je láska, nás stvořil ke svému obrazu. Jestliže jsme stvořeni k jeho obrazu - a on do nás vložil paprsek své lásky - čím více milujeme, tím více se podobáme Bohu. Pokud se…

Celý článek

Kurz animátor

10. 05. 2010ADCM

Právě jsem dokončil kurz animátor. Jaké to bylo? Někteří možná víte, sami jste to zažili, někteří možná nemáte vůbec ponětí, o co jde… Podle mého názoru to je úžasná příležitost pro všechny, kteří chtějí pracovat s věřící mládeží. Pro všechny, kteří se podílí na tvorbě táborů, víkendovek,…

Celý článek

Hospodinova radost je tvou silou (pastor Tom Brown)

09. 05. 2010ADCM

Jeden z nejznámějších veršů v Bibli je z Nehemiáše 8,10: „Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!“ Proč je radost tak důležitá? Protože „Hospodinova radost je tvoje síla!“ Radost přináší sílu. A síla je potřebná pro boj. Jsi povolaný „Bojovat dobrý boj víry“ (1.Timoteova 6,12). Mám dojem, že spousta lidí v církvi je unavena z bojování dobrého boje víry. Vzdávají boj, protože přišli o svou radost. Možná jsi unavený z boje za své…

Celý článek

Něco málo o společenství

04. 05. 2010ADCM

Anketka, která právě probíhá na našich stránkách, se týká společenství. Většina z vás někam chodí, s někým se někde schází...  Řekněme si tedy něco teoretického o společenstvích. Čerpat budeme z brožurky „Malá společenství"  od P. Ing. Aleše Opatrného. Pokud byste si brožurku chtěli půjčit,…

Celý článek
« Předchozí 1 13 21 22 23 24 25 26 27 38 50 Další »

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS