Jste zde: Domovská stránka Články Hnutí pro život a jihočeští MKD pořádají "Literární soutěž pro studenty středních škol"

Hnutí pro život a jihočeští MKD pořádají "Literární soutěž pro studenty středních škol"

20. 01. 2010ADCM

Hnutí Pro život ČR a jihočeští Mladí křesťanští demokraté pořádají literární soutěž pro studenty středních škol o nejlepší povídku či esej týkající se úcty k životu. Termín odevzdání je 1. března 2010.

Soutěžící: studenti gymnázií, středních škol a učilišť

Téma: povídka či esej týkající se úcty k životu ve dvou kategoriích:
Na počátku života a Na konci života
(Pro inspiraci: téma zahrnuje mj. umělé oplodnění, umělé potraty, eutanazii, ale i péči o
matky v tísni, hospicové hnutí, antikoncepci, demografii a další problematiku týkající se
začátku nebo konce života lidského jedince.)

Formální požadavky:
Rozsah práce je minimálně 2 a maximálně 10 normostran (1 ns = 1800 znaků vč. mezer)
Práce musí být napsána českém jazyce.

Termín odevzdání:
Termín odevzdání je do 1. března 2010 ve formátu .doc na email literarnisoutez@prolife.cz.
Soutěžící může odevzdat pouze jednu práci. Autor dále uvede své jméno, poštovní adresu, školu a studijní ročník (na vyžádání je možné, aby jeho jméno bylo nahrazeno pseudonymem).

Odměna: společná pro obě kategorie
1. místo 5.000 Kč, 2.místo 3.000 Kč, 3. místo 2.000 Kč. Všichni ostatní zúčastnění, kteří splní podmínky soutěže, získají publikaci Petera Kreefta Ach, ten Sokrates....

Výsledky:
Výsledky a počty dosažených bodů u všech zaslaných prací budou zveřejněny 21. března
2010 na stránkách Hnutí Pro život ČR (http://prolife.cz) i na stránkách jihočeských Mladých
křesťanských demokratů ( http://www.mladikd.cz/?kraj=ceske-budejovice). Autoři vítězných
prací budou kontaktováni emailem. Vítězné práce budou zveřejněny.

Porota a hodnocení:
Porota je pětičlenná. Člen poroty udělí 1.-7. místo a podle toho práce obdrží body: 1) 22
bodů, 2) 16 bodů, 3) 11 bodů, 4) 7 bodů, 5) 4 body, 6) 2 body, 7) 1, má ale též právo body za
některá místa neudělit, pokud by dospěl k názoru, že není k dispozici práce, která by si je
zasloužila. Konečné umístění určí součet bodů udělených všemi porotci, přičemž vítězná
práce musí získat alespoň 32 bodů. Složení poroty bude zveřejněno spolu s výsledky.

Kontakt:
Garant soutěže a kontaktní osoba je Ignác Pospíšil (ignac.pospisil@centrum.cz)

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS