15. 04. 2014ADCM

Olomoucké diecézní setkání mladých před květnou nedělí letos nebylo. Ne snad, že by na střední Moravě nebyli mladí. Nebo že by organizátoři byli líní. Naopak! Setkání zorganizovali laičtí zástupci za děkanáty, kaplani pro mládež a děkanátní animátoři. Ne však setkání diecézní, ale děkanátní. Proběhlo jich hned šestnáct. Některé děkanáty své programy spojili, jiní se potkali v malém, téměř rodinném kruhu.

Program každého děkanátka byl jiný, specifický, vlastní danému prostředí. Někdo využil krásného počasí a zakomponoval do programu pěší pouť s tematickými zastaveními, jiní kvůli většímu počtu účastníků a aprílovému počasí volili pro jistotu zastřešené prostory. Nechyběli zajímaví hosté, duchovní program, svátost smíření, hry a sport. Některá setkání navštívil také o. arcibiskup Jan, o. biskup Josef, generální vikář o. Nuzík či o. Bulvas, delegát pro pastoraci. Celkový počet účastníků v součtu všech setkání byl bezmála 1300 mladých.

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS