Jste zde: Domovská stránka Články Tak jaká byla postní duchovní obnova?

Tak jaká byla postní duchovní obnova?

07. 03. 2016pristav

Ráda bych se podělila o zkušenost z postní duchovní obnovy pod vedením otce Petra Součka, kterou jsem prožila na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích od pátku 26. do neděle 28. února.

Na Přístav se ráda vracím. Je pro mě zdrojem inspirace i odpočinku. Nové tváře, všude živo, ale i prostor pro ztišení – to je přesně to, čím si „dobíjím baterky“. Přednášky, adorace doprovázená zpěvem, růženec v přírodě a svátost smíření. To vše pro každého. Navíc samotné místo, usazené v malebné přírodě Hostýnských vrchů mě neustále uvádí v úžas.

Zahájení bylo v pátek osmou hodinou večerní. Seznamování, staří známí, člověku se chtělo neustále o něčem vyprávět. Ale ouha – večer nám začalo jednodenní silentium. Jeden den, to není moc, že? Ale když jste ve společnosti tolika fajn lidí, se kterými se můžete neustále sdílet, není lehké mlčet. To pak přemýšlíte nad významem starého moudra „mlčeti zlato“ hlouběji než kdy jindy.

Ačkoliv mlčení bylo náročné, posléze jsem si uvědomila, že jsem tak dostala prostor pro studium Božího slova, ztišila jsem se, vnímavěji jsem přemýšlela nad jednotlivými promluvami otce Petra. Ty byly tematicky rozděleny do několika částí – v první řadě jsme rozjímali nad obrazem „Povolání svatého Matouše“ od Caravaggia. Bylo to zajímavé zamyšlení nad symboly, které nám sám obraz nabízí.

V další části jsme narazili na velké téma – odpustky. V rámci roku Milosrdenství se nám nabízí možnost projít Svatou bránou, ale zjištěním pro mě bylo, že odpustky, čili odpuštění časných trestů, můžu získávat i jinými způsoby. K tomuto tématu jsem si uvědomila, že o odpustky je opravdu třeba usilovat.

V posledním bloku přednášek jsme měli možnost přemýšlet o poselství poslední encykliky Svatého otce nesoucí název „Laudato si“, „Buď pochválen“. Zabředli jsme do otázky životního prostředí, přílišného plýtvání, zneužívání lidských zdrojů a dopad technologií na náš život. Na zamyšlení mohu uvést větu, která mě nutí k přemýšlení: „Holena poslala Marušku pro jahody, ačkoliv byl všude sníh; nejsme i my tak trochu jako ta Holena, když si v zimě dopřáváme jahody…?“

Tato duchovní obnova mi opravdu přinesla obnovu na duchu v pravém slova smyslu. Byl mi dopřán prostor pro koncentraci a ztišení, které těžko hledám v běžném životě uprostřed tolika rušivých podnětů. Načerpala jsem sílu do svých dalších podniků a těším se, až zas někdy zakotvím v Přístavu.

Anežka Straková

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS