Jste zde: Domovská stránka Články Březen je tady a s ním další inspirace ze skutků milosrdenství

Březen je tady a s ním další inspirace ze skutků milosrdenství

07. 03. 2016ADCM

Doba postní je v plném proudu, pro březen přinášíme inspiraci, která vychází ze skutků milosrdenství odívat nahé a napomínat hříšníky.

Oblékat nahé

Když se řekne odívat nahé, mnohým z nás se vybaví svatý Martin dělící se o svůj plášť s chudákem. Nemusíme zrovna trhat své svetry a bundy, přesto můžeme pomoci potřebným. Kdo z nás nemá ve skříni kousky, které ví, že už nosit nebude? Můžeme je tam z nostalgie nechat nebo je dát dál těm, kdo je nosit budou.Inspiraci můžete hledat zde. Jaro se blíží, tak co udělat březnový úklid šatníku?

Dávat můžu jen z toho, co mám, z toho se můžu dělit.  Můžu a nemusím. Nemusí jít nutně o hmotné věci. Můžu se dělit radostí, místo abych se dělil/a špatnou náladou. Můžu se dělit přátelstvím, místo toho, abych si jej uzurpoval/a pro sebe. Můžu se dělit svým časem, dovednostmi … nenechat hřivny ukryté v zemi.

Napomínat hříšníky

Napomínáním hříšníků není myšleno umravňování všech těch špatně se chovajících z vyvýšeného místa ctnostného člověka. Nesmíme zapomínat na milosrdenství. Milosrdenství ale nespočívá v mlčení. Jak může hříšník, člověk zraněný, objevit Boží lásku, pokud mu o ní nikdo neřekne, pokud jej někdo neupozorní, že je i jiná cesta než hřích?

Slova jsou mocná. Kolikrát mlčíme z lásky a kolikrát z jakési pohodlnosti, aby náhodou nevznikla diskuze, jejíž řešení by mě stálo nějaké úsilí? Když nebude slyšet hlas křesťanů v zásadních otázkách lidské existence, který hlas zvítězí?

Nebojme se ozvat. Není to nic snadného, žádá si to odvahu, ale „všechno mohu v tom, který mi dává sílu“ (Fil 4, 13). Projevme svůj názor, názor ovlivněný Kristem. Diskutujme, ale i v tom ukažme, že jsme křesťané – ne provokace, ale starostlivost a láska k Pravdě.

 „Toto Boží milosrdenství může bez ohledu na zásluhy dospět ke všem, kdo o ně prosí. Možnost odpuštění je skutečně otevřena pro všechny, ba je rozevřena dokořán, jako největší ze všech „svatých bran“, protože je totožná se srdcem Otce, jenž miluje a očekává všechny své děti, a zejména ty, které chybily více a jsou daleko.“ (Promluva papeže Františka na kurzu pro zpovědníky z papežských bazilik, pro novokněze a bohoslovce krátce před svěcením, 4. 3. 2016)

Odpuštění čeká na každého. Na lidi zraněné hříchem, kteří Boží lásku neznají, ale nezapomínejme, že náruč Božího milosrdenství čeká i na mě, Tebe, na nás.

(převzato z http://www.vkhbrno.cz/)

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS