Jste zde: Domovská stránka Články Inspirace k Roku milosrdenství na měsíc duben

Inspirace k Roku milosrdenství na měsíc duben

07. 04. 2016ADCM

Nový měsíc - další inspirace ze skutků milosrdenství.

DUBEN

Prožíváme radostnou dobu velikonoční a právě v tomto měsíci se v rámci skutků milosrdenství dotkneme témat, která mohou naši radost prověřit – přijímání cizinců a těšení sklíčených.

Přijmout cizince – tento skutek milosrdenství jako by reagoval na současnou situaci uprchlické krize, přestože v našich českých podmínkách ji vnímáme jen vzdáleně. Objevují se různé reakce na to, zda uprchlíky přijímat či nepřijímat. Nebudeme tady vnucovat jeden nebo druhý názor, každý má rozum na to, aby se svůj postoj utvořil sám. Co je ale důležité, neutvářet si názor jen za pomoci populárních novinových titulků. Ať už máme názor jakýkoli, na základě jak věrohodných informací jsme k němu dospěli? Stačí nám emocionálně nabité články bulvárů nebo hledáme zprávy, které se snaží o objektivitu? Jestliže chcete nabídnout své síly pomoci migrantům, můžete tak učinit např. prostřednictvím spolku Pomáháme lidem na útěku, více zde.

Cizincem nám ale může být i člověk, který bydlí vedle nás. Tyto „cizince“ bychom se rovněž měli učit přijímat mezi sebe. Ať už jde o lidi s jiným názorem, zvláštními zvyky, nesympatickým vzhledem, lidi, se kterými je jednání náročné … ti všichni jsou našimi bratry a sestrami, kterých bychom se neměli stranit, ale hledat cesty, jak je včlenit do našich společenství.

Kolik lidí kolem nás je sklíčených? Jak máme oči otevřené vůči těm, kdo cítí smutek a touží po potěše? Zkusme si všímat nálady lidé kolem nás, méně se zaobírat vlastní špatnou náladou a více věnovat pozornost druhým, třeba i překonat to, že jsme špatně vstali, a být tu pro někoho, kdo to potřebuje. Občas stačí úsměv, pozdrav, pouhá otázka: „Jak se máš?“. Jako křesťané bychom měli mít z čeho bližní těšit, naděje vzkříšení a Boží láska je přece nevyčerpatelným pramenem radosti.

„Někteří křesťané – jak se zdá – žijí ve stylu postní doby bez Velikonoc. Chápu, že radost se neprožívá stejným způsobem ve všech životních etapách a za všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé. Přizpůsobuje se a přetváří a vždycky zůstává alespoň paprskem světla, který se rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně a nade vše milováni.“ (papež František, Evangelii Gaudium)

Prožívejme radost, velikonoční radost, šiřme ji nejen k přátelům, ale také ke všem „cizincům“, lidem nám nějakým způsobem vzdáleným.

(převzato z www.vkh.brno.cz)

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS