Jste zde: Domovská stránka Články Květen a inspirace k dalšímu skutku milosrdenství

Květen a inspirace k dalšímu skutku milosrdenství

12. 05. 2016ADCM

V květnu nás čekají skutky milosrdenství pomáhat nemocným a odpouštět urážky.

Kdo z nás nebyl nikdy nemocný a neležel v posteli, ať už doma nebo v nemocnici? A kdo z nás v takových chvílích netoužil po tom, aby si s ním někdo popovídal, navštívil jej? Jsou tací, kteří v nemocnicích tráví dlouhý čas. A jde jim jej zpříjemnit! Existují různé organizace, které se snaží o rozptýlení nemocných, jejich potěchu. 

Cizím lidem se často pomáhá snadněji než těm, které máme blízko, v rodině. Buďme vnímaví. Máme někoho v domově pro seniory? V nemocnici? Nebo v domácí péči? Dovolí nám naše pohodlnost je navštívit?

Zamýšleli jste se někdy nad významem slov, která běžně používáme? Co takové „promiň“? Promiň mi něco – prominout, přejít to… Podívejme se na rozdíl mezi „promiň“ a „odpusť“. Chceme naši chybu přejít nebo nám záleží na tom, aby byla odpuštěna? Toť krátké češtinářské okénko. Teď přesuňme pozornost k odpouštění. Jestli máme v sobě nějakou hořkost z neodpuštění, je právě teď čas s tím něco dělat.

„Ježíš prohlašuje, že milosrdenství není pouze Otcovo jednání, ale stává se kritériem k pochopení, kdo jsou jeho pravé děti. Jsme zkrátka povoláni žít milosrdenství, protože nejprve bylo prokázáno nám. Odpuštění urážek se stává nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky a pro nás křesťany je imperativem, od kterého nemůžeme odhlédnout. Zdá se to obtížné tolikrát odpouštět! A přece je odpuštění nástrojem, který je nám dán do rukou, abychom dosáhli vyrovnanosti srdce. Zanechat zášť, hněv, násilí a pomstu je nezbytná podmínka šťastného života. Přijměme proto apoštolovu pobídku: „Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem“ (Ef 4,26).“ (Misericordiae Vultus)

V zamilovaném měsíci květnu není těžké projevovat lásku těm, které máme rádi, ale rozšiřme tuto lásku na všechny, kteří ji potřebují. A nezapomeňme na pomoc přiznat Pannu Marii, přeci jenom květen…

(převzato z: http://vkhbrno.cz/node/1244)

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS