Jste zde: Domovská stránka Články Byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou...

Byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou...

06. 06. 2016ADCM

Poslední měsíc školy, stresy ze zkoušek, nebo úleva po zkouškách. Máme před sebou měsíc, kdy se soustředíme na navštívení vězňů a snášení protivných.

Návštěvy vězňů ve svém diáři asi většinou nemáme, vůbec dostat se za zdi věznic není jednoduché. Jedna možnost pro ty, co by chtěli těmto lidem pomoci, ale existuje. Jedná se o projekt dopisování s vězni, více zde.

Vězni nemusejí být jen lidé odsouzení za trestné činy, může jít i o ty, kteří jsou uvězněni ve svém světě, ve svých problémech. Přestože cesta k takovým lidem není snadná, můžeme se o to pokoušet. Vnášet naději a porozumění do světa zoufalství.

Skutek duchovního milosrdenství na tento měsíc se může zdát zvlášť těžký, nebo pro někoho naopak příliš snadný. Snášet protivné lidi – můžeme se zamyslet nad tím, jak reagujeme na nesympatické lidi a na čem se nesympatie zakládá. Možná, že daleko víc než o druhých objevíme něco o sobě samých. Pojďme se pokusit jednat s protivnými lidmi vlídně, třeba je tím „nakazíme“. Zkusme hledat jejich pozitivní stránky – u každého, kdo mě naštve, zkusit najít aspoň jednu kladnou věc.

„Když Ježíš přijal od Jana Křtitele křest pokání v solidaritě s kajícím se lidem, ačkoli byl bez hříchu a nepotřeboval obrácení, Bůh Otec nechal z nebe zaznít hlas: ‚To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.‘ (Mt 3, 17) Ježíš přijal potvrzení nebeského Otce, který jej poslal právě proto, aby sdílel náš stav, naši chudobu. Sdílení je pravým projevem lásky. Ježíš se od nás neodděluje, považuje nás za bratry a sdílí se s námi. Tak se spolu s ním stáváme dětmi Boha Otce.“ (Angelus, 12. 1. 2014)

Ježíš nás považuje za bratry, stejně tak bychom se měli za bratry považovat navzájem, být bratry s vězni, s protivnými lidmi, … neoddělovat se od nich. Sdílením projevovat lásku.

Převzato z webových stránek VKH Brno.

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS