Jste zde: Domovská stránka Články Arcidiecézní fórum mládeže 2017

Arcidiecézní fórum mládeže 2017

02. 01. 2017ADCM

Je už zvykem, že před každým celostátním setkání mládeže - to je, jak jistě víte, letos v Olomouci - se ve stejném městě koná i celostátní fórum mládeže. To už však vychází z jednotlivých diecézních fór. Olomoucká arcidecéze bude mít své arcidiecézní fórum 10. - 12. února na Velehradě. Nikdy jste o tom neslyšeli, nevíte, o co se jedná? Rozhodli jsme se Vám to trochu přiblížit.     

Motto letošního fóra:

„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ (sv. Jan Pavel II., Chistifideles laici 46)

Téma fóra olomoucké arcidiecéze, Velehrad 2017

  • evangelizace
  • volná diskuse a témata vzešlá z volné diskuze

Co je to fórum mládeže?

Diskusní setkání zástupců mladých věřících lidí s otcem arcibiskupem.

Mladí lidé mají na fóru zakusit atmosféru svobody a naslouchání a hmatatelně zažít lásku, která je darem Ducha svatého a spojuje v církvi nejrůznější rozdíly. Jen v jejím světle lze nalézat skutečnou pravdu. Tak se fórum stane místem setkání v církvi a setkáním církve – s Kristem, který jediný je Cesta, Pravda a Život. Pokud tomu tak bude, jistě každý odjede obnoven ve svém úsilí o život podle evangelia.

Termín arcidiecézního fóra:

10. - 12. 2. 2017 - Velehrad 

Kromě diecézního fóra se bude 23. – 26. 2. 2017 konat i V. celostátní fórum v Olomouci.

Kdo se fóra účastní

Delegáti z řad mladých lidí, kteří jsou vybráni a vyslání knězem ve své farnosti. Většinou se jedná o aktivní mladé, kteří se zapojují do života farnosti. 

Důležitým účastníkem setkání je otec arcibiskup. Ten přichází s mladými lidmi rozmlouvat, sdělit jim své myšlenky a hlavně jim naslouchat. Je to tedy příležitost k rozhovorům a ke vzájemnému obdarování. Během fóra má otec arcibiskup a pozorovatelé možnost hlouběji poznat myšlení a postoje mladých lidí. Příspěvky delegátů budou jistě inspirací i novým podnětem do života církve.

Kdo se může účastni fóra jako pozorovatel

Zájemci z řad zodpovědných za řehole, hnutí, komunity, spolků pracujících v duchu křesťanství, vysokoškolskou pastoraci, zástupci teologických fakult a pastorace v diecézích.
Pozorovatel nemá právo vstupovat do debat.

Jaký je program fóra

Těžištěm jsou rozhovory mladých lidí ve skupinách na vybraná témata, která se úzce dotýkají církve, společnosti i jich samotných a rozhovory s biskupem. Pléna slouží k shrnutí pohledů mládeže a biskupů.

Kdo fóra připravuje a moderuje

Arcidiecézní centrum pro mládež v Olomouci ve spolupráci s Arcidiecézním centrem života mládeže Přístav, Rajnochovice.   
 

Kdo připravuje závěry fóra

Skupina mladých účastníků se členy tiskového týmu.

K čemu závěry fóra slouží

Závěry fóra jsou především inspirací pro biskupy. Dále poslouží všem, kteří se podílí na pastoraci a zvláště na pastoraci mládeže a také pro farního společenství, které může závěry použít život společentsví.    

Kdy se konala předcházející Arcidiecézní fórum mládeže?

Poslední IV. arcidiecézní fórum mládeže se uskutečnilo 21. – 23. 2. 2014 v Kroměříži.   

Shrnutí dosavadních diecézních i celostátních fór lze najít v publikaci: Balík, Jan: Monitoring mínění mladých lidí v církvi - naslouchat mladým lidem, kteří jsou bohatstvím církve. Sekretariát Sekce pro mládež ČBK 2013.

Co se očekává od účastníka?

Kvalitní příprava před fórem – rozhovory s mladými na daná témata.
Studium nabídnutých materiálů.
Schopnost kultivovaně přinášet pohledy mladých lidí, které zastupuje.
Otevřenost k jiným názorům.
Modlitba za působení Ducha svatého na setkání.

Fóra mládeže svěřujeme Panně Marii, která je vzorem v umění naslouchat i v odvaze říci správné slovo v pravý čas. Ona všechny lidi provází na pouti životem a podporuje nás v růstu vzájemné lásky.

Závěry fóra

Závěry fóra budou zveřejněny po ukončení fóra.

(Přebráno z www.olomouc2017.signaly.cz

Foto:archiv ADCM Olomouc - Arcidecézní fórum mládeže 2014 - Kroměříž

 

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS