Jste zde: Domovská stránka Články Delegáti fóra mládeže na Velehradě diskutovali o evangelizaci a vydali své prohlášení

Delegáti fóra mládeže na Velehradě diskutovali o evangelizaci a vydali své prohlášení

16. 02. 2017ADCM

Zástupci mládeže z farností ze všech 21 děkanátů olomoucké arcidiecéze se od 10. – 12. února 2017 sešli na Arcidiecézním fóru mládeže, aby se inspirovali, hledali nové cesty a zamýšleli se nad pojmem evangelizace, a co vůbec můžeme nabídnout nevěřícím či hledajícím mladým lidem. Nemohli se setkat nikde jinde než na místě spojeném s věrozvěsty svatým Cyrilem a Metodějem na Velehradě.

A protože fórum mládeže je především o tom, že biskup diecéze naslouchá mladým, nechyběl mezi asi 200 mladými delegáty ani otec arcibiskup Jan Graubner. Ten nejen mladým po celý víkend naslouchal a diskutoval s nimi, ale také předával při sobotní a nedělní bohoslužbě své myšlenky a při katechezi vyzýval mladé, aby se nebáli vykročit za ideály, které si často nastolují, i když ví, že je jich těžké dosáhnout.

Za celý víkend byli mladí rozdělení do skupinek, s kterými absolvovali tři setkání, ve kterých nejprve rozebírali radosti i strasti života mládeže v jejich farnostech, následně hledali společně odpovědi na otázky evangelizace a nakonec vše shrnuli ve třech otázkách, které se staly podkladem pro tvorbu závěrečného prohlášení z podnětů všech skupinek. Jednotlivé body pak byly delegáty připomínkovány a následně tiskovým týmem (složeným z delegátů) upraveny do podoby pro hlasování. V neděli dopoledne bylo závěrečné prohlášení znovu připomínkováno, a následně většinou přítomných delegátů schváleno. Při závěrečné farní mši svaté zástupci delegátů přednesli memorandum otci arcibiskupovi a všem přítomným věřícím.

Všechny delegáty i ostatní mladé ve farnostech nyní čeká zodpovědný úkol. Nyní by měli přijít s prohlášením do pastoračních rad svých farností, přednést ho a následně hledat možnosti, jak pracovat s jednotlivými body. Tím, že jsou farnosti rozmanité, může být rozsah a konkrétní podoba realizace v některých bodech různá. Cílem je nechat se inspirovat tím, co můžeme nabídnout a jak oslovit mladé hledající přátele, s kterými se dennodenně setkáváme, a tak naplnit Ježíšovu výzvu: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

                                                                                                                                                                                              (fin) 

Memorandum si můžete prohlédnout v sekci Materiály/Prohlášení fóra mládeže nebo si ho můžete stáhnout zde.

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS