Jste zde: Domovská stránka Články Víkendy pro biřmovance

Víkendy pro biřmovance

03. 11. 2017PRISTAV

Na základě přání otce arcibiskupa Jana, aby spolu mladí v rámci přípravy na biřmování prožili víkend a měli možnost zakusit tak společenství, připravují naše týmy programy pro kandidáty na biřmování.

Víkendy se konají na ADCŽM Přístav nebo T. S. Archa. Každoročně vypisujeme omezený počet termínů na obou místech (viz tabulka níže). Z důvodů jejich omezené kapacity je dobré včas kontaktovat P. Jiřího Pospíšila a termín si po dohodě s ním rezervovat. Aby byl naplněn cíl těchto víkendů, kandidáti na biřmování měli možnost zakusit společenství s ostatními, kteří se s nimi na biřmování v jejich farnosti připravují, doporučujeme (pokud je to možné), aby si skupina z jedné farnosti rezervovala jeden termín. V tabulce níže je zaznačeno, zda je již termín plně obsazen, nebo jsou ještě volná místa k dispozici.

Poté, co termín rezervujete, zapíšeme vaši farnost do tabulky a vaši účastníci se mohou začít přihlašovat. Přihlašování uzavíráme 5 dní před konáním programu a zároveň odesíláme přihlášeným bližší informace ke konkrétnímu víkendu. Na vyžádání jsme ochotni poslat knězi, popř. jiné osobě za přípravu odpovědné, seznam přihlášených.

      

Účastníci se můžou těšit na víkend v novém prostředí vedený knězem a týmem složeným z mladých lidí, kteří na centrech pro mládež žijí („týmáci“ z Přístavu, „týmáci“ z Archy) a jsou připraveni mluvit o tom, co ve vztahu s Bohem i lidmi prožívají. Mohou se zde setkat také s animátory, mladými lidmi, kteří absolvují tzv. animátorský kurz a aktivně působí ve svých farnostech.

Spolu s nimi prožijí víkend s pevným programem, jehož součástí jsou katecheze, diskuse a sdílení vlastních názorů a zkušeností, společné stravování, stmelovací aktivity, společné mše svaté a modlitby. Program je koncipován pro účastníky od 15 do 26 let. Můžou se jej zúčastnit i starší, pokud budou ochotni se do programu aktivně zapojit. Začíná v pátek ve 20 společnou večeří a končí v neděli ve 12 hodin obědem.

Je vhodné, aby každý z účastníků do společného prožívání něco přinesl:

otevřené srdce pro poznání druhých,

věci osobní potřebyněco dobrého do společné kuchyně, (viz praktické informace)

finanční příspěvek, který uhradí knězi ve své farnosti, v hodnotě max. 300 Kč (to je obvyklá výše příspěvku pro mládež na víkendový program v Rajnochovicích). Zbytek do celkové výše uhradí farnost, které doručíme po skončení víkendu fakturu k uhrazení celkové částky, jež se odvíjí od celkového počtu účastníků (500 Kč/účastník).

  

Snažíme se vyjít vstříc farnostem, které projeví zájem o osobní setkání před konáním víkendu, a nově nabízíme návštěvu! Pokud nám to časové možnosti dovolí, jsme ochotni přijet, představit se a pozvat účastníky v době konání pravidelné přípravy na biřmování.

Následující tabulka představuje přehled o vypsaných termínech a jejich obsazenosti. Kliknutím na termín se dostanete k podrobnějším informacím a přihlašování jednotlivých účastníků, jehož podmínkou je předchozí rezervace termínu knězem či osobou za přípravu zodpovědnou.

Termín

Místo konání

Nahlášené farnosti

Rezervace

9. - 11. 6. 2017

Přístav

Prakšice, Loštice, Šumperk, Lidečko, Valašské Meziříčí 

plně rezervováno

29.9.-1.10. 2017

Přístav Zašová, Velký Ořechov, Lidečko, Štíty plně rezervováno
3.- 5.11. 2017 Archa Nedašov plně rezervováno
10.-12.11. 2017 Archa Kroměříž, Morkovice, Chropyně plně rezervováno
10.-12.11. 2017 Přístav AG Kroměříž plně rezervováno
1. - 3.12. 2017 Přístav Horní Lhota, Vizovice, Lukov

plně rezervováno

26. - 28. 1. 2018 Přístav Nedašov plně rezervováno
9. - 11. 3. 2018 Přístav Rožnov pod Radhoštěm, Dub nad Moravou, Charváty plně rezervováno
16. - 18.3. 2018 Archa Domanín a Bzenec, Popovice, Hustopeče n. B. plně rezervováno
20.- 22.4. 2018 Přístav Ostrožská Lhota, Uherský Brod plně rezervováno
15. - 17. 6. 2018 Archa Kyjov a okolí plně rezervováno
15. - 17. 6. 2018 Přístav Slavičín ?

Jak se k nám dostanete?

  • Autem – fara v Rajnochovicích (u kostela),

  • vlakem – zastávka Rajnochovice a potom –›

    • autobusem – Z Rajnochovice,,žel. st. DO Rajnochovice,,ObÚ.

 

Co s sebou?

Spacák, přezůvky, pohodlné oblečení „na doma“; sportovní oblečení a obuv do přírody; teplejší slavností oblečení do kostela; finanční příspěvek; psací potřeby, hygienické potřeby; svoji Bibli, pokud máš; příspěvek do kuchyně (např. buchtu, ovoce, zeleninu salám, sýr, zavařeninu marmeládu konzervu, nutelu, cokoliv, co máš rád/a); pokud na něco hraješ, tak hudební nástroj.

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS