Jste zde: Domovská stránka Články Animátorský kurz 2018 - 2020

Animátorský kurz 2018 - 2020

15. 08. 2018ADCM

Animátoři se blíží!!! Také letos otevíráme dvouletý cyklus plný zážitků a duchovního povzbuzení pro všechny nadšené věřící mladé od 16 let. Ale POZOR!!! Přihlašování trvá jen do konce září! 

Přihlášky si můžete stáhnout --> zde <-- nebo si je vyžádejte u vašeho pana faráře nebo kaplana pro mládež. Po vyplnění vám ji ještě musí potvrdit.

Animátorský kurz formuje mladé lidi, kteří se chtějí věnovat ostatním. Během dvou let strávíš deset víkendů a jeden prázdninový týden na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích. Je to čas strávený posloucháním přednášek o základech naší víry, o tom, co by ve společenství nemělo chybět, jak se chovat k sobě, k ostatním i k Bohu. Je to čas strávený modlitbou, prací i zábavou. Pokud chcete doma vytvářet společenství, musíte napřed zažít, jaké to je. Poznáte další animátory, dozvíte se od nich, jak to chodí v jiných farnostech. Získáte kamarády z celé arcidiecéze.

Účastník kurzu má ovšem i povinnosti. Pokud se přihlásí, je povinnen účastnit se stanovených víkendových setkání. Nepřítomnost je možná po domluvě a jen v nutných případech. Nesmí však překročit dva víkendy za rok.
Po prvním roce se absolvují postupové zkoušky. Ty mají ústní formu a animátoři v nich zodpovídají předem dané otázky z probíraných témat.
Během druhého ročníku vypracovávají frekventanti kurzu pod vedením členů týmu písemnou práci. Tu na posledním víkendu obhajují a skládají závěrečné zkoušky.

Vyplněnou přihlášku pošlete naskenovanou emailem na mladez@arcibol.cz nebo v tištěné podobě na adresu:
ADCM, Biskupské nám. 2, Olomouc, 771 01
Zkontroluj si, jestli máš aktuální verzi přihlášky.

Obvyklá cena jednoho víkendu činí 250 korun. Kurz je určen pro starší 16 let. Z jedné farnosti mohou nastoupit max. dva lidé. Předpokládaná kapacita kurzu je 30 – 60 míst. Uzávěrka přihlášek do 30. 9. 2018.

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS