Jste zde: Domovská stránka Tábory

Informace o táborech

Sarkander, pobočka ARCHA
Košovy 196
768 71 Rajnochovice

Únor 2018, Rajnochovice

Milí táborníci a vážení rodiče,

Po četných dobrodružstvích, která jsem zažil v Egyptě, jsem se na chvíli rozhodl opustit hluk civilizace. Vyjet do nádherných skal a lesů Severní Ameriky, hledat krásu a inspiraci pro svůj život. Slyšel jsem, že podle tamějších obyvatel má každý tvor i každá rostlina svou duši. Přesně na takovém místě chci poznat a blíž objevit i tu svoji. Nechám tedy za zády zběsilost Divokého Západu i strasti válek Severu s Jihem. Vystoupám daleko do hor, které si ještě doposud udržely svá tajemství. Až v dálce uslyším bubnování a ucítím jemný závan šamanovy dýmky, budu vědět, že jsem došel k svému cíli. Tím cílem je místo, kde vládne odvaha a ticho, kde v souladu s přírodou žijí…indiáni.

Jako každý rok vás zveme na letní tábory k nám na Archu. Vybrat si můžete z těchto termínů:

Táborové středisko Archa se nachází v rekreační oblasti Rajnochovice – Košovy. Tábor je stanový, společný pro kluky i holky (kromě 2. turnusu, který je pouze pro kluky).


Přihlašování

K přihlášení na letní tábor využijte elektronickou přihlášku. Prosíme, vyplňte pečlivě aktuální informace – zvláště kontaktní email. Přihlašovací systém spouštíme ve čtvrtek 1. března ve 20 hodin.

Potvrzení, které se Vám zobrazí (naleznete ho také v kontaktním e-mailu), vytiskněte, podepište a pošlete na adresu T. S. Archa uvedenou v hlavičce dopisu.

V případě dotazů a nejasností se obraťte na paní Mohylovou, ekonomku T. S. Archa: tel. 734 435 174, e-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz

Bližší informace (všeho druhu) přímo k táborům Vám rád poskytne Ondra "Atom" Elbel na e-mailu: ondrej.elbel@gmail.com

Věková hranice pro přihlášení

Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat co nejdříve (jsme omezeni kapacitou – 64 dětí).

V průběhu měsíce dubna budeme rozesílat dopisy o přijetí či nepřijetí současně s bližšími instrukcemi. Veškeré změny (tzn. přijetí na tábor/obdržená platba atd.) v přihlášce můžete sledovat v nabídce „Kontrola přihlášky“. Zde vyplňte ID a PIN přihlášky, který Vám došel v e-mailu po registraci na tábor.

Informace ke stornopoplatkům: Přihláška dítěte propadá, pokud nebude měsíc před táborem zaplacena. Na jeho místo se pak dostane náhradník. V případě pozdější odhlášky budeme nuceni účtovat stornopoplatek ve výši 25% účastnického poplatku. Stornopoplatek se netýká odhlášení ze zdravotních důvodů – v tom případě ale potřebujeme lékařské potvrzení.


Táborový řád

Součástí přihlášky je i táborový řád, který je dítě povinné během tábora dodržovat - v případě hrubého porušení může dojít až k vyloučení z tábora. Pozdější i dřívější příjezdy na tábor jsou nežádoucí, stejně tak dřívější odjezdy. Pouze pokud by byly nezbytné, tak po domluvě s hlavním vedoucím turnusu. Návštěvy v průběhu tábora nejsou povoleny - o to více potěší psaný dopis.

Celý táborový řád ke stažení zde.


Cena tábora

Cena tábora v letošním roce je 3.500 Kč

Slevy:


Prosba o sponzorské dary

Dlouhodobě se snažíme udržet co nejnižší cenu našich táborů – v minulých letech se osvědčila možnost přidat k ceně tábora sponzorský dar, který umožňuje snížit cenu pro vícečlenné rodiny, které by jinak nemohly poslat děti na tábor. Pokud budete moci tímto způsobem přispět, budeme Vám velmi vděční. Kromě finančních darů nám pomůžou jakékoli dary do kuchyně, výtvarné a kancelářské potřeby, hmotné ceny pro táborníky atd. Budeme rádi i za pomoc formou brigády pro Archu – náš táborový areál se stále rozvíjí a velice nám pomůže, když přijedete pomoct prací. Pro více informací se obraťte na našeho správce – pana Kopečného – telefon: 776 857 448.


Prosba závěrem

T. S. Archa patří pod zapsaný spolek Sarkander, který má v současné době asi 3.200 členů. Sarkander patří mezi neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, kterým stát přispívá v dotačních programech na jejich aktivity. Při rozdělování státních dotací se mimo jiné přihlíží k počtu členů ve sdružení a k počtu členů do 26 let věku (kteří musí tvořit alespoň 70 % z celkového počtu) – proto Vás prosíme, zda byste mohli přihlásit do spolku své děti, popř. i sebe, pokud tedy ještě členy nejste.

Základní povinnosti, které vyplývají z členství, jsou minimální roční příspěvek 50,- Kč na člena, snaha dbát o dobré jméno spolku, případně v rozsahu svých možností napomáhat při realizaci cílů spolku.

Přihlášku do spolku najdete zde.

Na všechny táborníky se už teď moc těšíme.

Zdraví a požehnání pro celou rodinu vyprošuje

P. Jiří Pospíšil, celý tým z Archy a všichni vedoucí

P. S.: Tento dopis i s přihláškou, prosíme, hojně kopírujte, vyvěšujte v kostele či jinde a šiřte Vašim známým, aby mohly i jejich děti tábor na Arše zažít.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS