Jste zde: Domovská stránka Tábory

Informace o táborech

Sarkander, pobočka ARCHA
Rajnochovice 196
768 71 Rajnochovice

Únor 2019, Rajnochovice

Milí táborníci a vážení rodiče,

Zavřete na chvíli oči a představte si staré lesy - stromy pokryté lišejníky a hezky načechrané mechové polštáře. Mlha zahalila snad celou Anglii, a tak je pohyb hvozdem ještě tajemnější. Jen matně tušíme směr a prodíráme se houštinami. Náš průvodce se rázem přikrčí a my s ním. Ležíme u země a potichu dýcháme. Mladík napjatě poslouchá a pak švihem napne tětivu. Jak to bude dál? To záleží i na Tobě. Příběh ze starých lesů budeme psát v létě spolu…

Jako každý rok Vás zveme na letní stanové tábory k nám do krásného údolí Hostýnských vrchů – na táborové středisko Archa. Pobyty pořádáme společně pro kluky a holky. Výjimkou je jen 3. turnus, který je určený pouze pro kluky – nejlépe ministranty. Vybrat si můžete z těchto termínů:

Věková hranice pro přihlášení
dolní – 9 let (včetně ročníku 2010); 3. turnus přijímá kluky už od 8 let.
horní – 14 let včetně (v poslední den vybraného turnusu).


Přihlašování

Přihlašovací systém spouštíme v pátek 1. března ve 20 hodin na našich internetových stránkách. Prosíme, vyplňte pečlivě aktuální informace – zvláště kontaktní email. S přihlašováním nečekejte, kapacita je omezená (64 dětí).

Vytiskněte si prosím potvrzení, které se Vám po odeslání přihlášky zobrazí. Pošleme Vám ho taky na Váš kontaktní e-mail. Potvrzení podepište a pošlete na adresu uvedenou v hlavičce dopisu.

S otázkami k přihlašování nebo placení se obracejte na naší ekonomku paní Jarmilu Mohylovou (tel. 734 435 174, e-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz). Bližší informace k táborovému řádu Vám za vedoucí rád poskytne Ondřej „Atom" Elbel na e-mailu: ondrej.elbel@gmail.com.

Nejpozději v dubnu vám rozešleme dopisy o přijetí či nepřijetí. Veškeré změny v přihlášce (tzn. přijetí na tábor/obdržená platba atd.) můžete sledovat na internetových stránkách Archy v nabídce „Kontrola přihlášky“. Stačí, když zadáte ID a PIN přihlášky, které Vám pošleme v e-mailu po registraci na tábor.

Informace ke stornopoplatkům: Přihláška dítěte propadá, pokud nebude měsíc před táborem zaplacena. Na jeho místo se pak dostane náhradník. V případě pozdější odhlášky budeme nuceni účtovat stornopoplatek ve výši 25% účastnického poplatku. Stornopoplatek se netýká odhlášení ze zdravotních důvodů – v tom případě ale potřebujeme lékařské potvrzení.


Táborový řád

Na našich stránkách (zde) si přečtěte táborový řád, který na turnusech dodržujeme. Najdete v něm taky informace o našem táborovém dni nebo základní pravidla, bez kterých se tábor neobejde. Pokud by dítě táborový řád porušovalo, můžeme ho v krajním případě z tábora vyloučit.

Už teď vás chceme poprosit, abyste děti na tábor přivezli a po táboře zase odvezli ve stanoveném termínu. Dřívější či pozdější příjezdy a odjezdy bohužel nejsou možné. Návštěvy v průběhu tábora nejsou povoleny - o to více potěší psaný dopis.


Cena tábora

Cena tábora v letošním roce je 3.700 Kč. Každý rok nabízíme tyto slevy:


Prosba o sponzorské dary

Dlouhodobě se snažíme udržet co nejnižší cenu našich táborů. Pokud byste měli možnost přidat k ceně tábora sponzorský dar, může to pomoci snížit cenu vícečlenným rodinám, které by si jinak tábor nemohly dovolit. Budeme za to velmi vděčni. Kromě finančních darů nám pomohou také dary do kuchyně, výtvarné či kancelářské potřeby. Budeme rádi i za pomoc formou brigády pro Archu, náš táborový areál se stále rozvíjí a velice nám pomůže, když přijedete pomoct prací. Pro více informací se obraťte na našeho správce – pana Kopečného – telefon: 776 857 448.


Prosba závěrem

T. S. Archa je pobočným spolkem dětí a mládeže, Sarkander, z. s. Spolek má v současné době asi 3.278 členů. Sarkander, z. s. je neziskovou organizací, která finančně pomáhá při práci s dětmi a mládeží, jejímž cílem je podpora a organizace volnočasových aktivit. Spolek je závislý na dotačních programech státní podpory MŠMT, díky kterým je možné realizovat táborovou činnost. Při rozdělování finančních prostředků od ministerstev se přihlíží také k počtu členů spolku. Alespoň 70% z nich pak musí být mladší 26 let. Členy spolku Sarkander, z. s. se můžete stát i vy. Přihlášku najdete zde. Základní povinnost, která vyplývá z členství, je placení členských příspěvků. Minimální členský příspěvek činí 50,- Kč na jednoho člena a rok, hradí se 1x ročně za každého člena spolku, nejlépe bankovním převodem na číslo účtu Sarkander, z. s. Číslo účtu: 123646848/0300.

Na všechny táborníky se už teď moc těšíme.

Zdraví a požehnání pro celou rodinu vyprošuje

P. Jiří Pospíšil, celý tým z Archy a všichni vedoucí

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

2018 © Copyright ADCM Olomouc | Všechna práva vyhrazena | www.ado.cz/mladez | Tvorba: GLIPS