Skip to main content

Kristus žije!

By 13. 11. 201929 ledna, 2021Materiály pro společenství

Jsou Ti tato slova povědomá??

Ještě aby ne! Pronesl je, a černé na bílém publikoval, papež František v knize Christus Vivit – Kristus žije, která je dostupná i v češtině!

Ale proč se nějakou „knihou“ vůbec zabývat?!

Dovol mi odpovědět v pár bodech:

V říjnu 2018 proběhla Synoda o mládeži – z celého světa se shromáždili biskupové, aby diskutovali a hledali odpovědi na otázky na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Výsledkem synody je Instrumentum laboris – shrnující dokument, který dostal papež František jako podklad pro oficiální vyjádření k celému tématu. Finálním vyjádřením je exhortace Christus Vivit. (exhortace=povzbuzení)

Synoda nevycházela „jen tak z ničeho“ – předcházela jí tzv. pre-synoda (březen 2018), které se účastnilo 300 mladých z celého světa (včetně dvou českých zástupců!). Presynoda čerpala ze sběru názorů a podnětů na různá daná témata, který probíhal určitou formou v každé zemi, a do kterých se mohl zapojit úplně kdokoliv. Z presynody vzešel závěrečný dokument, na který biskupové navázali v říjnu na Synodě.

Tím to ale neskončilo. Exhortace Christus Vivit vyšla v dubnu 2019 a hned v červnu 2019 začalo Mezinárodní fórum mládeže. Mladí z celého světa dostali prostor vyjádřit se k závěrům synody, také reflektovat impulsy, které vzešly na synodě i z exhortace. Z české republiky se fóra účastnili dva mladí a jeden kněz.

Téměř dva roky práce předcházely vydání této exhortace. Podíleli se na ní mladí z celého světa při sběru názorů a podnětů, podíleli se na ní vybraní zástupci za jednotlivé země, biskupové z celého světa, všichni, kdo se za synodu, presynodu, mezinárodní fórum nebo za mladé modlili.    Je to obrovské společné dílo.

A všechno to shrnuje a otcovskou povzbuzující formou předává svatý otec František.
Mluví přímo k Tobě.

Přeje si, aby sis exhortaci přečetl – a nejen přečetl – ale abys z ní čerpal, aby Ti byla odpovědí na otázky a hlavně podnětem pro přemýšlení a povzbuzením pro život s Kristem! Ty sám jsi přítomnost a budoucnost církve, buď hlasem, který je slyšet, a který se nebojí měnit církev zevnitř – měnit sám sebe.

V celé historii církve nepsal nikdy papež mladým konkrétněji. Nevyhýbej se tomu, co posílá přímo Tobě, a co je Tobě určeno.

Na instagramu a facebooku hledej hashtag #christusvivit

Aktuální informace a materiály k Christus Vivit:

Informace a materiály k Christus Vivit
Článek o online Christus vivit

„Drazí mladí přátelé, nezříkejte se toho nejlepšího ze svého mládí, nepozorujte život zpovzdálí. Nezaměňujte štěstí za pohovku a neproseďte celý svůj život před obrazovkou. Ať váš život v ničem nepřipomíná žalostný pohled na odstavený vůz. Nebuďte zaparkovanými automobily, ale oplývejte sny a dělejte jasná rozhodnutí. Riskujte, i když se zmýlíte. Nechtějte jenom přežívat s narkotizovanou duší a nekoukejte se na svět, jako byste byli turisté. Dejte o sobě slyšet! Hoďte strach, který vás paralyzuje, přes palubu, aby z vás nebyla mumifikovaná mládež. Žijte! Věnujte se z života tomu nejlepšímu! Otevřete dvířka klece a vyleťte ven! Neodcházejte prosím do předčasného důchodu.“

(Christus Vivit, článek 143)