Skip to main content

Je libo kousek FRATELLI TUTTI?

FRATELLI TUTTI nová encyklika od papeže Františka

Titul nové encykliky Fratelli tutti (dvojité souhlásky (ss, ll, rr…) se vyslovují odděleně, čti Fratel-li), je od středy 13.1.2021 k zakoupení v knihkupectvích v českém jazyce. Tato encyklika je věnována „bratrství a sociálnímu přátelství“. Kniha Fratelli tutti byla podnícena setkáním Františka s vrchním imámem Ahmedem al-Tajíbem a podpisem jejich společné deklarace o lidském bratrství.

„Uvědomme si, že čím více se mysl a srdce člověka zužuje, tím se stává méně schopným chápat skutečnost, ve které žije. Bez setkávání se s rozdílnými lidmi a bez vztahu k nim je nesnadné dosáhnout jasného a úplného pochopení i sebe sama a své rodné země.“

(147. 4. kap. „Se srdcem otevřeným celému světu“)

V této knize papež František neobyčejně přesně a v souvislostech reflektuje nezdravé tendence v současné globalizované společnosti, politice, hospodářství a médiích. Na jedné straně vidí bezbřehý individualismus, ztrátu smyslu pro společné dobro a vylučování starých, nemocných či nenarozených z našeho obzoru, na straně druhé bezmezný konzum, magickou víru v to, že trh vyřeší sociální a ekonomické problémy, nebo sílící nacionalismus a populismus v politice.

Kniha je nyní dostupná k zakoupení na ikarmel.cz. Brzy můžeme očekávat též audio verzi, kterou připravuje radio Proglas.

V čem spočívá aktuálnost podobenství o milosrdném Samaritánovi ? Otázka zda se ze snu o bratrském světě nevytratily sestry?… toto a více k obsahu knihy si můžete kupříkladu poslechnout v pořadu Hergot! (rádio Wave), kde byli hosty redaktor katolické revue Salve Norbert Schmidt a kněz českobudějovické diecéze Josef Prokeš. K zamyšlení nad papežovými slovy přispěl také historik a katolický kněz Tomáš Petráček.

Pořad Hergot! rozhovor o nové encyklicePořad Hergot! rozhovor o nové encyklice

Další encykliky a exhortace od papeže Františka

Lumen fidei

Encyklika "o víře" -spolu s Benediktem XVI.

Laudato si´

Exhortace "o péči o společný domov"

Amoris laetitia

Exhortace "o lásce v rodině"

Evangelii gaudium

Exhortace "o hlásání evangelia v současném světě"

Gaudete et exsultate

Exhortace "o povolání ke svatosti v současném světě"

Christus vivit

Posynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému božímu lidu

Querida Amazonia

Post-synodální apoštolská exhortace „ Milovaná Amazonie“
Materiály na téma Christus vivit →Materiály na téma Christus vivit →