Skip to main content

Meet se sv. Sarkandrem v Boskovicích

Dne 6. května si církev připomíná světce sv. Sarkandra, kněze a mučedníka, který působil na území dnešní ČR. Letos je to 401 let od jeho mučednické smrti. Při této příležitosti jsme učinili sarkandrovskou pouť do Boskovic, do jednoho z míst, kde sv. Sarkander působil.

Cesty jednotlivých týmáků, meet point: památník kardinála Špidlíka:

  • Archa – Rajnochovice → Boskovice, Boskovice u kostela (1. na čas, ale na špatném místě)
  • ADCM– Olomouc → směr Boskovice → Ohrozim (uzávěra :D) ← ↓otočka↑→zpět směr Boskovice → Boskovice památník kardinála Tomáše Špidlíka (2. ale pozdě, ale na správném místě)
  • Přístav – Rajnochovice → Sloup → Sloup → někde u Sloupu :D→ Boskovice!, Boskovice u kostela (3. ještě ještě pozdějc)

Úspěch celkem

77%
Slova Jana Pavla II. při kanonizaci Jana Sarkandera:„Dnes já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho zákon lásky, jeho touhu po jednotě věřících v Kristu: «Aby všichni jedno byli» (Jan 17,21).“

Poté, co jsme se úspěšně všichni sešli na jednom místě (v sakristii o rozměrech asi 2×4 metry), jsme v kostele sv. Jakuba Staršího oslavili společnou mši svatou. Po mši nastala hodina obědu, avšak NÁŠ oběd byl ještě ve fázi přípravy, a tak jsme se posilněni eucharistií uchýlili na prohlídku místní fary, centra pro rodiny a kluboven skautů a skautek.

Souhrn:

  • ,,Kdo si dá oběd č. 2?“… ,,Já, já, já taky“…,,Táák,  a kdo si dá oběd č. 3?“… ,,Já, já též“… ,,Křupko, ty už ses hlásil na 2″… „Já vím, no dám si 2. i 3 :D“
  • ,,Co to tam je za kost?“… ,,To je relikvie.“… ,,To by sem nechtěl být tak roztroušen, kdo ví kde.“ (zachyceno z dialogu našich drahých mužů)
  • V čase oběda: ,,Víte, jak vyhubit krtka?“

Po vydatném obědě jsme se vydali na prohlídku města s průvodcovským výkladem od Colinse. Navštívili jsme nejrůznější zákoutí Boskovic, od hradu přes synagogu až po Rabína. Myslíme, že to bylo velmi života obohacující, tímto mu za to děkujeme.

Musíme poznamenat, že během celé poutě nikdo neutrpěl na zdravotní újmě. Toliko ze střípků ze života ADCM a na závěr ještě přikládáme zachycený dialog, který může být inspirací pro coffee lovery ♥.

Jak získat kávu, aniž by ses přihlásil😎

Držíc v rukách 2 malé kafe: ,,Kdo chtěl ještě to malé kafe?“… ,,Já si dám kafe!“… ,,A hlásil ses na kafe?“ … ,,Ne, ale dám si kafe :D“ … ,,a jaké chceš kafe, malé nebo střední?“… ,,Malé nebo střední, to je jedno“ …předávajíc 1 malé kafe, někdo zvolal: ,,to bylo asi moje, to malé kafe“…chvíle napětí, přebírajíc i to druhé malé kafe… ,,Tak já si vezmu obě malé kafe a budu to mít jako střední kafe a vy si udělejte nové :D“

„Svatý Jan Sarkander zůstane pro všechny generace velkým mužem, který byl plný pravdy, věrnosti a síly víry, mučedníkem zpovědního tajemství a pro naše země také vzácným přímluvcem.“