Skip to main content

Slavnost seslání Ducha Svatého, iniciační svátosti, svatodušní novéna, letnice A CO S TÍM?

Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích, letošní rok tak přidají na 23.5.2021. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života.

SVÁTOSTI

Křesťanské svátosti a obřady doprovází člověka při všech zásadních okamžicích jeho života. Dotýkají se tak chvíle narození, uvedení do dospělosti, aspektů viny a odpuštění, chvíle slavení hostiny, ale i nemoci, utrpení a smrti.

  • Svátosti iniciační (křest, biřmování a eucharistie) – uvádějí do křesťanského života
  • Svátosti uzdravující (svátost smíření a svátost nemocných)
  • Svátosti společenství a poslání (svátost manželství a svátost kněžství)
Více o Duchu Svatém (vira.cz)

DUCH SVATÝ

„Duch svatý působí tak, že Ti hoří pod zadkem.“

  • VODA 🌊 – živá voda
  • OHEŇ 🔥 – který plane a očišťuje
  • VÍTR 💨 – který rozráží skály, žádný vzduch v klidu, ale vichr
  • HOLUBICE 🕊 – která překoná zákon zemské tíže
  • OLEJ 🍾– radosti a veselí

Skutečnost, která je „těžší než hmota“, nikoliv něco průsvitného či prchavého, ale skutečnějšího C. S. Lewis

Podcast o Duchu Svatém (UNITED)

Nabídky novén k Duchu Svatému

Novéna je forma devítidenní modlitby, která se skládá minimálně z těchto částí: četba (buď úryvek z Bible nebo jiný text, který např. přiblíží život určitého světce), úvaha a prosby (kde je možnost přimlouvat se konkrétně za nějaký úmysl).

Na jednotlivé stránky se dostanete kliknutím na daný obrázek. 😉

Novéna od diecézního centra mládeže Brno. Přenos na Youtube DCM Brno.

Novéna pro příznivce Vojtěcha Kodeta.

Novéna od Jana Pavla II.

Další z řady novén.

Máš už aplikaci IZIDOOR? Novénu najdeš v sekci „modli se“→ „Základní modlitby“→“Novény“

A CO S TÍM?

To už je na Tvé volbě. Vyber si modlitbu, která je Ti nejbližší, která Ti pomůže lépe upevňovat vztah s Bohem. Dej Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! Nech ho jednat!🔥