Skip to main content

Světový den misií v neděli 24.10.2021

Světový den modliteb za misie, se slaví jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech farností.

 „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

Jak se zapojit

Misijní neděli nejlépe oslavíte ve společenství při liturgii, setkáních a modlitbách. Můžete obohatit průběh mše svaté, připravit výstavu, uspořádat jarmark nebo představení o životě misionářů, nabídnout misijní materiály a velkoryse přispět do sbírky na misie. Nechte se inspirovat náměty na missio.cz a nezapomínejte si s radostí a vděčností připomínat dar poznání Pána, vždyť “misie se nachází v srdci víry” (papež František).

Jak můžu slavit?

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Do jejího slavení a do podpory misijních aktivit se můžete zapojit i Vy – ve farnosti, ve společenství, v rodině. Na odkazech níže se můžete inspirovat náměty, které vycházejí z praxe slavení u nás i v jiných částech světa a umožňují zapojení mužů, žen i dětí. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry.

www.missio.cz