Skip to main content

CO TO JE SYNODA?

Toto slovo znamená „společné putování“ a označuje dynamickou vizi církve, která putuje napříč dějinami za (a se) svým Pánem, Ježíšem Kristem. Tento obraz zdůrazňují přípravné dokumenty, které byly k tomuto tématu zatím vydány. Ježíš, který sebe samého představuje jako cestu (Jan 14,6), nás vybízí, abychom my také vyšli. Putování je velmi příhodná metafora našeho vlastního rozhodnutí o změně pohledu, perspektivy vidění. Putování je tedy hluboce duchovní záležitostí. A jak je často zdůrazňováno právě v rámci příprav tohoto synodálního procesu, máme (a musíme!) jej pojmout jako duchovní zkušenost a příležitost k obrácení, konverzi, nejen nás samotných, jedinců, ale také celé církve.

Josef Mikulášek, cirkev.cz

 „Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu“ (1 Kor 12,7)

Veškeré informace o synodě najdeš na stránkách www.cirkev.cz/synoda-2021-2023

Podstatné informace k synodě si můžeš přečíst v těchto článcích:

V každé farnosti je ustanoven koordinátor synodálních skupinek. V průběhu měsíců říjen 2021 až leden 2022 se budou skupinky setkávat a diskutovat o nabídnutých tématech, tato fáze se odehrává na celém světě. Celý proces bude završen zasedáním biskupské synody 2023.

A co teď?

  • Chceš také řešit otázky synody, ale nemáš možnost se zapojit doma? → Ve středu 27.10. po studentské mši svaté (19:00) u Panny Marie Sněžné se můžeš zapsat do společenství v Olomouci. Koordinátorem skupinek je farní asistentka Justina Šustková (ze @ctvrta_hodina)
  • 31.10 v 17:30 se v Olomouci na Aletti (Křížkovského 425/2) pořádá přednáška P. Josefa Mikuláška (člen národního synodálního týmu) na téma o synodě.
  • Jiné? Hledej cesty, zajímej se, tvoř a diskutuj…