Skip to main content

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 18. - 25. 1. 2022

Dnešním dnem na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná TMZJK. Papež František vyzívá věřící, aby za jednotu křesťanů obětovali své úsilí a utrpení:

„I my křesťané jsme v rozmanitosti svých vyznání a tradic poutníky na cestě k plné jednotě a k cíli se přibližujeme tím více, čím více upíráme svůj pohled na Ježíše, našeho jediného Pána. Během Týdne modliteb také obětujeme své úsilí a utrpení za jednotu křesťanů“.

Kard. Mario Grech a kard. Kurt Koch vyzývají k uplatnění ekumenického rozměru v synodálním procesu (→co je synodální proces?←): „Jak synodalita, tak ekumenismus jsou procesy vedoucí ke společné cestě. Jedním z darů, které katolíci mohou získat od ostatních křesťanů, je jejich zkušenost se synodalitou a její chápání. Týden modliteb za jednotu křesťanů nabízí příznivou příležitost, aby se katolíci spolu se všemi křesťany modlili za synodu, která by podpořila jednotu.“

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů zveřejnila Česká biskupská konference.

vaticannews.va/cz.html

Stejně jako každý rok se (na severní polokouli) koná od 18. do 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů. Téma, které bylo zvoleno pro letošní týden modliteb za jednotu, je:

Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit (Mt 2,2)

Máme jej přijmout jako opravdový kairos, čas vyvolený Bohem pro to, aby jeho lid prožil přelom.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ S KOMUNITOU CHEMIN NEUF

Pro obohacení přinášíme nabídku programu (obr. vlevo) od komunity Chemin Neuf, která se rozhodla vydat objevovat velkou rodinu Církví: Východní církve, Pravoslavné církve, Katolickou církev, Reformované církve, Evangelikální církve a Letniční církve.

Jaká je historie této rodiny Církví? Kde dnes působí? Jakou mají strukturu? Jaké jsou jejich poklady? Které známé osobnosti utvářely jejich historii?

Po tomto přehledu budete moci objevit také svědectví těch, kdo pracují pro jednotu: smíšených manželských párů, teologů, bratrů a sester ve službě jiným Církvím, misionářů smíření. Každý pochází z jiné země a jiné církve.

chemin-neuf.cz

„TMZJK“ vyvrcholí ekumenickou bohoslužbou 24. ledna 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích.

A globálně v úterý 25. ledna v 17.30 hod. bude papež v bazilice svatého Pavla za hradbami předsedat slavení druhých nešpor ze slavnosti Obrácení svatého apoštola Pavla na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů.