Skip to main content

A je to zase tady! ČAS, kdy vycházím ze sebe a otevírám se světu. A co k postní době vzkazuje papež František?

K letošní postní době, která začíná ve středu 2. března papež František píše:

Milé sestry a milí bratři, postní doba, která nás provází k oslavě smrti a vzkříšení Ježíše Krista, je dobou příhodnou pro osobní i společnou obnovu. Ku prospěchu letošní postní doby nám poslouží zamyšlení nad výzvou sv. Pavla Galaťanům: „Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas (kairós), prokazujme dobro všem“ (Gal 6,9–11).

Postní doba začíná popeleční středou, letos je to 2.3.2022, kdy se na mši žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Pár INSPIRATIVNÍCH slov:

1. Zasévání a sklizeň – Doba postní nás vyzývá, abychom se obrátili, změnili své smýšlení a uvědomili si, že pravda a krása života nespočívají natolik v tom, co máme, ale co darujeme, nikoli v tom, co hromadíme, nýbrž v tom, jak zaséváme a sdílíme dobro.

2. „Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě“ – Nikdy neochabujme v boji proti žádostivosti. Celý náš život má být časem zasévání dobra. Využijme proto zvláště postní dobu k tomu, abychom pečovali o lidi kolem nás, abychom na cestách životem byli nablízku sestrám a bratřím, kteří jsou raněni.

  • Lidem potřebným se nevyhýbejme, nýbrž je HLEDEJME.
  • Lidem, kteří touží po vyslechnutí a dobrém slově neignorujme, nýbrž se jim OZÝVEJME.
  • Lidi osamocené neopouštějme, nýbrž NAVŠTĚVUJME.
  • VŠEM LIDEM prokazujme opravdu dobro , udělejme si čas na nejmenší a bezbranné, opuštěné a pohrdané, diskriminované a marginalizované.

3. „Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet“ – Postní doba nám každý rok připomíná, že „dobrotivosti spolu s láskou, spravedlností a solidaritou nedosáhneme jednou provždy. Musejí se uskutečňovat každý den“. Prosme tedy Boha o trpělivou vytrvalost rolníka (srov. Jak 5,7)

Zdroj: zpravy.cirkev.cz

Nabídky postních výzev, programů či obnov

Na jednotlivé stránky se dostanete kliknutím na daný obrázek. 😉

Postní výzva od SARKANDER, z. s. Podpoř mezigenerační vztahy.

Postní kapky (P.Hofírek)- Modlitby, myšlenky, inspirace

Malý průvodce postní dobou od DCM Brno, jako aplikace. Biblické citáty, čtení, modlitba na každý den.

Nabídka postních, záložek, zamyšlení, výzev na SIGNÁLY.CZ

Postní balíček od mojebilemisto.cz s mottem  „být s Otcem a milovat druhé“

Kurz Filip na AGKM. Přihlašování do 25.2.2022

Postní výzva pro ženy- EXODUS 90. Výzva sice už běží nicméně, zapojit či inspirovat se můžeš i ty a teď!

Postní výzva pro muže a chlapy – EXODUS 40, jež je součástí EXODUS 90. Máš na to, pojď do toho!

Postní duchovní obnova z děkanátu Prostějov.

Nabídka postních duchovních obnov a exercicií.

Postní cestička, k tisku pro děti.

Postní duchovní obnova na Přístavu.

Postní aplikace od královéhradecké diecéze. Na každý den je připraven: Úryvek z Bible, zamyšlení a slova z Christus Vivit.

Duchovní obnova. Pořádá akademická farnost Olomouc

Postní duchovní obnova. Zve Vizovický děkanát.

Postní duchovní aplikace od bohoslovců. V OL. Přihlašování do 28.2.2022

Nabídky od komunity Blahoslavenství.

Postní duchovní obnova pro dívky a mladé ženy.

Pěší NOČNÍ pouť na sv. Hostýn.