Skip to main content
Novinky Ze života ADCM Ze života církve
Mapa

ADOPTUJ SI ŘEHOLNÍKA!

UPLOAD

Z centra pro mládež vyvstala před několika měsíci výzva nejen pro mladé k modlitbě za kněze. Název tohoto projektu byl: „Adoptuj si kněze“. Máme radost z velkého úspěchu mezi věřícími, kteří nám napsali mnoho e-mailů o ubezpečení, že se za kněze modlí a rádi se zúčastní i našeho projektu. Také jsme rádi, že KAŽDÝ KNĚZ v naší diecézi již má svého věřícího, který se za něj modlí.

Projekt se nám rozšířil na modlitby za naše bohoslovce a jáhny a nyní tedy pokračujeme dále na modlitby za řeholníky, kteří jsou také důležitými osobami nejen v pastoraci, a proto je chceme podpořit modlitbou.

Na uvedenou e-mailovou adresu: mladez@ado.cz nám mohou napsat zájemci, kteří se chtějí zapojit do modliteb. Od nás jim přijde e-mail, ve kterém budou mít modlitbu a jméno náhodně vyloso-vaného řeholníka / řeholnice z naší arcidiecéze. Doufáme, že na tuto výzvu nám odpoví nejen mladí, ale i rodiny a senioři.

Bc. Marek Poštulka – vedoucí centra pro mládež

#pray #priest #modlitba #adcmolomouc #modlitbazakneze