KDO JE ANIMÁTOR?

Je to člověk

Je to člověk, který doprovází mladé lidi a napomáhá formaci mládeže.

Je s druhými

Člověk, který je s druhými, je jedním z nich a zároveň jim pomáhá na cestě k dospělosti.

Má poslání

Hlavním posláním animátora je pomoci mladým vytvořit takové společenství, ve kterém by se mohli setkat s Kristem.

Je tahoun

Animátor by měl „oživovat“, dávat ducha setkávání.

Info o kurzu

KURZ 2021-2023 je v přípravě!

Animátorský kurz formuje mladé lidi, kteří se chtějí věnovat ostatním. Během dvou let strávíš deset víkendů a jeden prázdninový týden na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích. Je to čas strávený posloucháním přednášek o základech naší víry, o tom, co by ve společenství nemělo chybět, jak se chovat k sobě, k ostatním i k Bohu. Je to čas strávený modlitbou, prací i zábavou. Pokud chcete doma vytvářet společenství, musíte napřed zažít, jaké to je. Poznáte další animátory, dozvíte se od nich, jak to chodí v jiných farnostech. Získáte kamarády z celé arcidiecéze.

Povinnosti

Účastník kurzu má ovšem i povinnosti. Pokud se přihlásí, je povinen účastnit se stanovených víkendových setkání. Nepřítomnost je možná po domluvě a jen v nutných případech. Nesmí však překročit dva víkendy za rok.

Zkoušky

Po prvním roce se absolvují postupové zkoušky. Ty mají ústní formu a animátoři v nich zodpovídají předem dané otázky z probíraných témat.

Vlastní projekt

Během druhého ročníku realizují frekventanti kurzu pod vedením členů týmu svůj vlastní projekt pro mladé ve farnosti nebo děkanátu. Ten na posledním víkendu obhajují a skládají závěrečné zkoušky.

Technické informace

Obvyklá cena jednoho víkendu činí 300 Kč. Kurz je určen pro starší 16 let. Z jedné farnosti mohou nastoupit max. dva lidé. Předpokládaná kapacita kurzu je 30 – 60 míst. Přihlašování se uzavírá se 30. září.